[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข่าวสาร สพฐ.
ห้องสมุด สสวท.
ติวฟรี.คอม
คลังทรัพยากรแบบเปิด
e-learning
สทศ.
โทรทัศน์ครู
โรงเรียนในเขตอำเภอเทิง1


โรงเรียนในเขตอำเภอเทิง2
โรงเรียนในเขตอำเภอพญาเม็งราย
โรงเรียนในเขตอำเภอขุนตาล
โรงเรียนในเขตอำเภอเชียงของ1
โรงเรียนในเขตอำเภอเชียงของ2

  
กลุ่มงานประกันคุณภาพฯ  
 นางไพรฑูลย์ สายโฑ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  •   งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  •   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
  •   งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
  •   งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มีหน้าที่
           นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา